Personvernerklæring for Montgomery AS

Daglig leder ved Montgomery AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger hos selskapet.

Besøksadresse: Oscars Gate 20, 0352 Oslo

E-post: kontorleder@montgomery.no

Tlf: + 47 902 03 504

Org. nr.: 912890201

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kontorleder@montgomery.no

 

Denne erklæringen ble sist oppdatert 13.11.2023.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn dine personopplysninger til disse formålene:

 • Besvare henvendelser for timebestilling. Navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer og andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og er nødvendig for å oppbevare for at vi skal kunne besvare personen. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Sende ut nyhetsbrev og gi deg informasjon om fremtidige kurs og foredrag av våre psykologer.
 • Henvendelser rundt foredrag og/eller film og TV-produksjoner. Navn, telefonnummer, e-postadresse, fakturaadresse og annen informasjon til firma som måtte følge for å kunne registrere og koordinere foredrag og produksjoner. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke gitt av deg på e-post.
 • Påmelding til kurs eller seminar. Navn, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon knyttet til henvendelsen. Behandling av personopplysningen skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Søknader på nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke du har gitt og slettes når rekrutteringsprosessen er over.
 • I en pasientjournal lagrer vi de opplysningene som følger av pasientjournalforskriften. Mer informasjon her: Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) – Lovdata

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS.

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt lovlig grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag (som ikke er omtvistet) som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Montgomery AS bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Digiflow AS
 • Tripletex
 • Extensor
 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til
kontorleder@montgomery.no
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til kontorleder@montgomery.no og be om dette.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Tlf: +47 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.