Kurs om tenåringen: "Hold-meg, Slipp-meg"

De fleste foreldre opplever at det å få en tenåring i huset innebærer mer bekymring enn før. Tenåringen skifter ofte venner, skole, interesser og oppdager mange nye fristelser – noe som gjør at foreldrerollen endrer seg både mye og raskt. Det kan være vanskelig å opprettholde ok stemning og god dialog. Og bekymring er virkelig det minst nyttige for å få til en dialog.

Dette kurset gir foreldre en mulighet til å forstå hvordan man kan hjelpe og rettlede tenåringen – og beholde kontakten når den trengs som mest. På dette kurset får du mulighet til å spørre om det du som forelder står i med din tenåring. Hvordan forholde seg til at ungdommen bare trekker seg unna, og tilbringer all tid på rommet eller ute? Hvordan forholde seg til din tenårings avvisning og svingende humør, uten å miste kontakten med ham eller henne? Hvordan støtte tenåringen til å få bedre selvfølelse og til å håndtere skole, venner og fritidsaktiviteter?

Kurset er for foreldre og går over 4 samlinger, som varer i 2 timer. Hvis det er mulig, er det best at begge foreldre/omsorgspersoner for tenåringen stiller på samlingene. I gruppen bestemmer du selv hvor mye du ønsker å dele fra egne erfaringer. I tillegg anbefales det en samtale med tenåringen og en familiesamtale som avtales per familie. Dette er valgfritt, og helt opp til hver familie. Samtalene kommer i tillegg til kursprisen.

 

Her er noen av temaene kurset dekker: 

  • Hvordan gi den friheten tenåringen trenger, samtidig som du setter gode grenser?
  • Hvordan kan du som forelder forholde deg til din tenårings avvisning og svingende humør, uten å miste kontakten med han/henne?
  • Hvordan støtte tenåringen til å få bedre selvfølelse og til å håndtere skole, venner og fritidsaktiviteter?

Kurset gir foreldre verktøy til å inngående forstå hvordan man kan hjelpe og veilede tenåringen.

 

Billettinformasjon:

• Vi har to billettkategorier: enkeltbillett og parbillett. Enkeltbillett er for én deltaker. Parbillett er for foreldre med felles barn.

DATO OG TID
Kontakt oss for forespørsel om kurs

Kurset går over fire samlinger à 2 timer.

KURSHOLDER
Henriette Konradsen

HVOR
Kurset avholdes i våre lokaler i Oscars Gate 20.

Kurs om tenåringen: "Hold-meg, Slipp-meg"

De fleste foreldre opplever at det å få en tenåring i huset innebærer mer bekymring enn før. Tenåringen skifter ofte venner, skole, interesser og oppdager mange nye fristelser – noe som gjør at foreldrerollen endrer seg både mye og raskt. Det kan være vanskelig å opprettholde ok stemning og god dialog. Og bekymring er virkelig det minst nyttige for å få til en dialog.

Dette kurset gir foreldre en mulighet til å forstå hvordan man kan hjelpe og rettlede tenåringen – og beholde kontakten når den trengs som mest. På dette kurset får du mulighet til å spørre om det du som forelder står i med din tenåring. Hvordan forholde seg til at ungdommen bare trekker seg unna, og tilbringer all tid på rommet eller ute? Hvordan forholde seg til din tenårings avvisning og svingende humør, uten å miste kontakten med ham eller henne? Hvordan støtte tenåringen til å få bedre selvfølelse og til å håndtere skole, venner og fritidsaktiviteter?

Kurset er for foreldre og går over 4 samlinger, som varer i 2 timer. Hvis det er mulig, er det best at begge foreldre/omsorgspersoner for tenåringen stiller på samlingene. I gruppen bestemmer du selv hvor mye du ønsker å dele fra egne erfaringer. I tillegg anbefales det en samtale med tenåringen og en familiesamtale som avtales per familie. Dette er valgfritt, og helt opp til hver familie. Samtalene kommer i tillegg til kursprisen.

 

Her er noen av temaene kurset dekker: 

  • Hvordan gi den friheten tenåringen trenger, samtidig som du setter gode grenser?
  • Hvordan kan du som forelder forholde deg til din tenårings avvisning og svingende humør, uten å miste kontakten med han/henne?
  • Hvordan støtte tenåringen til å få bedre selvfølelse og til å håndtere skole, venner og fritidsaktiviteter?

Kurset gir foreldre verktøy til å inngående forstå hvordan man kan hjelpe og veilede tenåringen.

 

Billettinformasjon:

• Vi har to billettkategorier: enkeltbillett og parbillett. Enkeltbillett er for én deltaker. Parbillett er for foreldre med felles barn.

DATO OG TID
Kontakt oss for forespørsel om kurs

Kurset går over fire samlinger à 2 timer.

KURSHOLDER
Henriette Konradsen

HVOR
Kurset avholdes i våre lokaler i Oscars Gate 20.