Kurs for barnehage og skole

Vi tilbyr veiledning & kurs til barnehagepersonell og lærere som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i møte med barn og deres familier.

Veiledningen tar ofte utgangspunkt i en konkret sak eller problemstilling på arbeidsstedet. Tematikk, form, hyppighet og varighet tilpasses personalgruppens behov.

Vi har også lang erfaring med å holde kurs for barnehager og skoler i selve kurset “circle of security”. Dette innebærer 7 møter hvor barnehagepersonell/lærere får innsikt i denne måten å møte barna på. Circle of security er et anerkjent veiledningsprogram som rettleder barnehagepersonell og lærere til hvordan hjelpe barna til å bli trygge og utvikle deres potensiale. Ofte velger barnehager/skoler å ta dette avdelingsvis/trinnvis, hvor hele avdelingen/lærerne på trinnet da blir opplært i effektive måten å trygge barn, med mye fokus på hvordan hjelpe dem med å regulere følelser og de voksnes posisjon i vanskelige situasjoner.

I etterkant av veiledning/kurs er det fullt mulig å kontakte oss i senere tid ved ønske om ytterlige møter/oppfølging.

KURSHOLDERE
Psykologer v/Montgomery

KURSSTART
Fleksibel tidspunkt/varighet

HVOR
Kurset kan holdes i våre lokaler i Bogstadveien 27b, eller i barnehagen/på skolen

PRIS
Avtales i forhold til varighet.

Ta kontakt

(RESPONSIV) Kursnavn

Vi tilbyr veiledning & kurs til barnehagepersonell, lærere og spesialpedagoger og psykologer som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i møte med barn og deres familier.

Veiledningen kan enten avtales enkeltvis, eller så holder vi ofte kurs for barnehager og skoler i selve kurset “circle of security”. Dette innebærer 7 møter hvor barnehagepersonell/lærere får innsikt i denne måten å møte barna på. Circle of security er et anerkjent veiledningsprogram som rettleder barnehagepersonell og lærere til hvordan hjelpe barna til å bli trygge og utvikle deres potensiale.

KURSHOLDERE
Psykologer v/Montgomery

KURSSTART
Fleksibel tidspunkt/varighet

HVOR
Kurset kan holdes i våre lokaler i Bogstadveien 27b, eller i barnehagen/på skolen

PRIS
Avtales i forhold til varighet.

Ta kontakt